Trạng thái :Còn sách

Sát Phá Lang - Tập 3

Giá : 160,000 ₫

Giới Thiệu Sách

Cố Quân quay sang bảo Trường Canh: "Bệ hạ, ngài có muốn đi xem thử... quân ta giành lại Giang Nam thế nào không?" Trường Canh nghiêm nghị đáp: "Đại tướng quân của ta một lời chín đỉnh, bách chiến bách thắng."
  • Nhà xuất bản: NXB Thanh Niên
  • Tác giả: Priest
  • Người dịch: Tùng Phong
  • Ngày xuất bản: 16/9/2017
  • Số trang: 640

Cố Quân quay sang bảo Trường Canh: "Bệ hạ, ngài có muốn đi xem thử... quân ta giành lại Giang Nam thế nào không?"

Khi dõng dạc phân tích rõ ràng những chuyện ấy, cả người Cố Quân dường như không còn là một kẻ thương tật chỉ có thể nằm liệt trên giường bệnh nữa, mà lại trở về làm vị đại tướng quân đơn độc xông vào đội quân phản loạn của Ngụy vương, khống chế giặc cướp hoành hành Tây Nam, dẹp trời Tây yên đất Bắc, dàn cờ đưa nước đoạt Giang Nam.
Trường Canh nghiêm nghị đáp: "Đại tướng quân của ta nhất ngôn cửu đỉnh, bách chiến bách thắng."