HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI CÙNG BONOBONO TẠI STEAME GARTEN

Từ 12/3 - 17/3/2018, Amak đã phối hợp cùng STEAMe GARTEN trong các hoạt động ngoại khóa của tuần lễ sách để giới thiệu hình ảnh chú rái cá Bonobono đến các bé. Chi tiết

  • Đăng bởi admin - 02/04/2018